Bila mana kita bernikah / berkahwin dengan pasangan kita , maka sedari lah kita juga berkahwin dengan keluarga mereka.

Bila mana kita bernikah / berkahwin dengan pasangan kita , maka sedari lah kita juga berkahwin dengan keluarga mereka.

 

Pengertian perkahwinan
Perkahwinan dalam bahasa arab ialah nikah yang bermaksud dihimpun atau cantum. Pada istilah syara’ pula, perkahwinan bermaksud akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan mengikut syarat tertentu.
Terdapat firman Allah ta’ala yang bermaksud;
dan kahwinkanlah orang-orang yang bujang (lelaki dan perempuan) diantara kamu, dan orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dengan kurniaanNya, kerana Allah maha luas (rahmat dan limpah kurniaNya) , lagi maha mengetahui. ”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Tidak ada nikah kecuali dengan wali.

Apa yang baginda maksudkan dengan hadis di atas ialah, pernikahan adalah tidak sah tanpa izin wali. Hadis berikut memperincikan maksud hadis di atas:

Mana-mana wanita yang bernikah tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut adalah batal (baginda mengulanginya tiga kali)

Jika dua hadis di atas merujuk kepada anak perempuan, maka dua hadis berikut merujuk kepada anak lelaki pula. ‘Abd Allah ibn ‘Umar radhiallahu ‘anhuma berkata:

Aku pernah memiliki seorang isteri yang sangat aku cintai akan tetapi ‘Umar (bin al-Khaththab,yakni ayahnya) tidak menyukainya dan menyuruh aku menceraikannya. Namun aku enggan.Maka ‘Umar membawa hal ini kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan menceritakan apa yang berlaku. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab (kepada ‘Abd Allah ibn ‘Umar): “Ceraikanlah dia.”[3]

Dalam sebuah kes yang lain, Abu Darda’ radhiallahu ‘anh berkata:

Bahawa seorang lelaki datang bertanya: “Sesungguhnya aku memiliki seorang isteri akan tetapi ibu aku menyuruhku menceraikannya.” Abu Darda menjawab: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ibubapa adalah pintu syurga yang paling tengah. Terserah kepada kamu(seorang anak) sama ada untuk mensia-siakan pintu itu atau memeliharanya.”[4]

 

Ia adalah dari sudut keutamaan, dimana ia membuktikan betapa besar kedudukan dan peranan ibubapa terhadap kita sebagai anak sehingga ia juga menyentuh persoalan pasangan hidup. Memang, ibubapa tidak boleh memaksa kita berkahwin dengan pasangan yang tidak kita sukai. Akan tetapi pada waktu yang sama, kita juga tidak boleh memaksa ibubapa menerima menantu yang tidak disukai mereka. Ringkas kata, anak dan ibubapa tidak boleh saling memaksa dalam persoalan ini. Sebaliknya perlu sama-sama suka dan redha.

Timbul persoalan, bukankah yang berkahwin ialah anak? Maka kenapa pula perlu mendapatkan izin dan redha ibubapa? Persoalan ini dapat dijawab seperti berikut:

  1. Ibubapa adalah orang dewasa yang telah merasai asam garam kehidupan berumahtangga. Mereka memiliki pengetahuan yang luas, sama ada melalui pengalaman sendiri atau rakan-rakan, tentang apa yang dapat menjamin kebahagiaan rumahtangga dan apa yang tidak. Berbeza dengan kita sebagai anak-anak, yang dikenali hanyalah cinta. Lazimnya keputusan untuk berkahwin tidak didirikan atas apa-apa penilaian yang matang kecuali cinta semata-mata. Maka izin dan redha ibubapa adalah penting kerana ia dapat membantu dan membimbing kita membina rumahtangga yang berjaya.
  2. Perkahwinan bukan sesuatu yang melibatkan pasangan suami isteri sahaja, tetapi ia juga melibatkan keluarga daripada kedua-dua pihak. Justeru izin dan redha ibubapa memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebahagiaan dan kesinambungan hidup berumahtangga.
  3. Mendapatkan izin dan redha ibubapa termasuk dalam keumuman sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

Maka jika kita ingin membina rumahtangga yang diredhai oleh Allah Subhanahu wa Ta‘ala, binalah ia dengan cara memperoleh keredhaan ibubapa terlebih dahulu.

Dan bila mana kita berkahwin , sedari lah kita bukan sahaja berkahwin dengan pasangan kita sahaja , malah kita turut berkahwin dengan keluarga mereka . Sentiasa beranggapan mereka seperti keluarga anda sendiri . Sentiasa menjaga adab dan tutur cara kita bila bersama mereka . Mungkin cara kita dibesarkan berbeza tapi berlajar lah untuk sentiasa boleh berubah atau fahami cara keluarga pasangan kita .

InsyaAllah jika ikatan yang kita jaga baik sesama kita , Allah akan sentiasa bantu kita . Terkadang kita ini banyak terpengaruh dengan drama tv dimana keluarga mertua berniat jahat , tak baik dan lain-lain kepada kita  . Wahal itu semua hanya drama semata , ya mungkin ada segelintir yang mengalami tapi percaya lah tak semua pahit seperti yang di war-war kan .

Sekiranya mereka ada menegur sikap atau cara kita anggap sahaja mereka mahu membantu kita agar tidak terus buat silap .  Anggap mereka seperti ibu bapa kita sendiri .

Tapi kebahagiaan rumahtangga tu bila wujudnya rasa sakinah , mawaddah dan rahmah di antara suami isteri.

SAKINAH

Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam sebuah pernikahan, Pengertian sakinah berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yg penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu berbahagia.
Sakinah berasal dari kata litaskunu (diambil dari kata litaskunu ilaiha dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum, 30:21) sakana – Sakinah yang berarti Tenang, “Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain” Jadi Sakinah dapat diartikan secara sederhana dengan aman, tentram, tenang dan saling melindungi. Isteri dapat menjadi tempat berteduh bagi suami dan begitu juga sebaliknya.

MAWADDAH

Mawaddah menurut bahasa berarti Cinta atau harapan. Dalam sebuah Pernikahan, Cinta adalah hal penting yang harus ada dan selalu ada pada sebuah pasangan suami Istri. Dan Mawaddah berarti Selalu mencintai baik dikala senang maupun sedih. Mengenai pengertian mawaddah menurut Imam Ibnu Katsir adalah al mahabbah (rasa cinta), Dalam tafsir al Alusi penulis mengutip pendapat Hasan, Mujahid dan Ikrimah yang menyatakan mawaddah adalah makna kinayah dari nikah yaitu jima’ sebagai konsekuensi dari pernikahan.
Menurut Hasan Al-Basri, mawaddah adalah metamorfosa dari hubungan suami istri. Jika rumah tangga adalah mesin, maka mawaddah adalah dinamonya. Di antara ciri Mawaddah adalah : a. Saling memberi hadiah. b. Selalu mengingat kebaikannya. c. Selalu berkomunikasi dan saling terbuka.
Mawaddah adalah sebuah kelapangan dada untuk saling menerima kekurangan masing-masing هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (QS Al-Baqarah [2]: 187) Satu sama lain (Suami Istri) harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan bersinergi untuk mempersembahkan yang terbaik.

WA-ROHMAH

Warrohmah memiliki kata dasar rohmah yang artinya kasih sayang. dan kata wa disini hanya sebagai kata sambung yang maknanya dan. Wa-Rahmah Ini adalah hasil akhir dari sakinah dan mawaddah yaitu kasih sayang, Ada juga yang mengatakan bahwa ar-rahmah bagi orang yang sudah tua, sedangkan mawaddah berlaku bagi orang yang masih muda. Implementasi dari mawaddah wa rahmah ini adalah sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memahami hak dan kewajiban masing-masing antara lain memberikan nafkah bagi laki-laki.
Apabila kita gabung arti dari “sakinah mawaddah warrohmah” berarti Keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman , selalu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi pengertian umum dari kalimat sakinah, mawadah wa rahmah adalah damai, tenang dan tentram dalam cinta dan kasih sayang.

Share this post